TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
Thông tin
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Thông báo
Tài liệu khác
Đại hội cổ đông
Biên bản & Nghị quyết
Báo cáo quản trị
Điều lệ & Quy chế
Hồ sơ Tăng vốn đợt 6
Tài liệu CP hóa Hải Âu


Số lượt truy cập:
54110631

 
  QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Thông báo
Ông Hồ Đình Phong thay ông Trần Đức Dương giữ chức vụ chủ tịch HĐTV công ty con là Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen theo nghị quyết số 1204/NQ-HĐQT ngày 11/08/2018 của Hội đồng Quản trị.
(*) Xem hoặc tải văn bản: Tại đây
Xem tiếp

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Đức Dương theo nghị quyết số 1203/NQ-HĐQT ngày 11/08/2018 của Hội đồng Quản trị.
(*) Xem hoặc tải văn bản: Tại đây
Xem tiếp

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
(*) Xem hoặc tải văn bản: Tại đây
Xem tiếp

Thông báo về việc gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Cung ứng và quản lý  nguồn lao động, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 47 xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các Cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

 

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại các link sau:

 - Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 - Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 - Phiếu xin ý kiến bằng cổ đông bằng văn bản.

 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

 

Xem tiếp
Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2018

Ông Hồ Đình Phong thay ông Trần Đức Dương giữ chức vụ chủ tịch HĐTV công ty con là Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen theo nghị quyết số 1204/NQ-HĐQT ngày 11/08/2018 của Hội đồng Quản trị.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Đức Dương theo nghị quyết số 1203/NQ-HĐQT ngày 11/08/2018 của Hội đồng Quản trị.

Thông báo kết quả thanh lý thiết bị đợt 2 năm 2018

Nghị quyết về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

Văn bản gửi cổ đông để làm rõ việc nợ thuế của Công ty trong danh sách do Cục thuế Bình Định công bố ngày 19/07/2018.

 

Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 301/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 13/07/2007
Bản quyền © Công ty cổ phần xây dựng 47. Đc: 08 Biên Cương - TP Quy Nhơn. Tel: (056) 3522166. Fax: (056) 3522316