TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
Giới thiệu chung
Thành tích & Danh hiệu
Hệ thống tổ chức
Đảng & Đoàn thể
Chính sách chất lượng


Số lượt truy cập:
52722921

 
  GIỚI THIỆU >> Hệ thống tổ chức
PHÒNG TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
22/6/2017 3:27:26 PM

Ông ĐINH TẤN DƯƠNG
Chức vụ: Trưởng phòng
 

Ông TRƯƠNG ĐÌNH LAI
Chức vụ: Phó trưởng phòng 

Ông TRỊNH QUỐC THỌ
Chức vụ: Phó trưởng phòng

 
Ông NGUYỄN VĂN BÌNH
Chức vụ: Phó trưởng phòng


Ông  HÀ THỌ LONG
Chức vụ: Phó trưởng phòng

 Chức năng: Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương là cơ quan tham mưu của Công ty cổ phần xây dựng 47 giúp Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp trong các lĩnh vực: 
          - Tổ chức bộ máy, cán bộ, lao động, tiền lương.
          - Giải quyết chế độ chính sách với người lao động. 
          - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân.
          - Thanh tra thủ trưởng.
          - Bảo vệ cơ quan xí nghiệp CÁC TIN KHÁC
Ký hợp đồng kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2018

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề cung ứng và quản lý nguồn lao động, dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở Nước ngoài

Quy chế Phân công, phân cấp và mối quan hệ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong điều hành Doanh nghiệp

Thay đổi người đứng đầu Khách sạn Hải Âu – Chi nhánh Công ty CPXD 47

Ông Lê Trường Sơn thay ông Dương Minh Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV công ty con là Công ty TNHH Cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động Bình Định

Ông Trần Đức Dương thay ông Nguyễn Lương Am giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV công ty con là Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen

Nghị quyết giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen

Nghị quyết giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng người phụ trách quản trị công ty giữ nhiệm vụ Người công bố thông tin

 

Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 301/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 13/07/2007
Bản quyền © Công ty cổ phần xây dựng 47. Đc: 08 Biên Cương - TP Quy Nhơn. Tel: (056) 3522166. Fax: (056) 3522316