TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
Giới thiệu chung
Thành tích & Danh hiệu
Hệ thống tổ chức
Đảng & Đoàn thể
Chính sách chất lượng


Số lượt truy cập:
51314736

 
  GIỚI THIỆU >> Hệ thống tổ chức
PHÒNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH
23/8/2016 3:55:10 PMÔng NGUYỄN HỮU HẢI 
Chức vụ: Trưởng phòng
  

 

   
Ông CAO THANH TUẤN
Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Ông NGUYỄN QUANG DŨNG
Chức vụ: Phó trưởng phòng

 

Chức năng: Phòng Kinh tế - Kế hoạch là cơ quan tham mưu của Công ty cổ phần xây dựng 47, giúp Tổng Giám đốc công ty thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp trong các lĩnh vực:
          - Xây dựng chiến lược, Kế hoạch sản xuất kinh doanh.
          - Hợp đồng kinh tế và tư vấn đấu thầu.CÁC TIN KHÁC
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ông Lê Trường Sơn giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Ông Tạ Nam Bình – thành viên HĐQT độc lập Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Ông Võ Trọng Hiếu – thành viên HĐQT độc lập Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Ông Lê Trung Nam – thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo của HĐQT về việc xin từ nhiệm một số thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Công ty CPXD 47 trân trọng công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

 

Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 301/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 13/07/2007
Bản quyền © Công ty cổ phần xây dựng 47. Đc: 08 Biên Cương - TP Quy Nhơn. Tel: (056) 3522166. Fax: (056) 3522316