TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
Giới thiệu chung
Thành tích & Danh hiệu
Hệ thống tổ chức
Đảng & Đoàn thể
Chính sách chất lượng


Số lượt truy cập:
54110886

 
  GIỚI THIỆU >> Hệ thống tổ chức
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
14/8/2018 7:28:35 AM

Ông HỒ VĂN THÙY
Chức vụ: Trưởng Phòng

 

 

 

Ông TRỊNH QUỐC THỌ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng


 

Bà VÕ HỒNG HÀ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Chức Năng: Phòng Tổ chức Hành chính là cơ quan tham mưu của Công ty CP Xây dựng 47 giúp Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp trong các lĩnh vực: 

     - Tổ chức bộ máy, cán bộ; lao động; tiền lương; giải quyết chế độ chính sách với người lao động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân;

     - Bảo vệ cơ quan xí nghiệp;

     - Công tác văn thư, hành chính, lưu trữ;

     - Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật thông tin liên lạc cho mọi hoạt động của công ty.CÁC TIN KHÁC
Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2018

Ông Hồ Đình Phong thay ông Trần Đức Dương giữ chức vụ chủ tịch HĐTV công ty con là Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen theo nghị quyết số 1204/NQ-HĐQT ngày 11/08/2018 của Hội đồng Quản trị.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Đức Dương theo nghị quyết số 1203/NQ-HĐQT ngày 11/08/2018 của Hội đồng Quản trị.

Thông báo kết quả thanh lý thiết bị đợt 2 năm 2018

Nghị quyết về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

Văn bản gửi cổ đông để làm rõ việc nợ thuế của Công ty trong danh sách do Cục thuế Bình Định công bố ngày 19/07/2018.

 

Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 301/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 13/07/2007
Bản quyền © Công ty cổ phần xây dựng 47. Đc: 08 Biên Cương - TP Quy Nhơn. Tel: (056) 3522166. Fax: (056) 3522316