TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
Tin tức
Khoa học & công nghệ
Phóng sự - Chuyên đề
Kinh tế xã hội


Số lượt truy cập:
51247551

 
  NHÂN VẬT - SỰ KIỆN >> Tin tức
Đại hội cổ đông thường niên 2014
22/4/2014 2:05:56 PM

     Ngày 20/04/2014, Công ty cổ phần xây dựng 47 tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông phiên thường niên năm 2014. Tham dự đại hội có 166 cổ đông sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 6.596.230 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 82,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã về dự.


Cổ đông tham dự Đại hội

     Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT; Báo cáo Ban Kiểm soát; Các tờ trình cuả HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.


Ông Nguyễn Lương Am – Chủ Tịch HĐQT đọc Báo cáo tại đại hội


ÔNg Huỳnh Khế - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của BKS tại đại hội

Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua và đi đến Quyết nghị đại hội với các nội dung chính sau:

     - Báo cáo tài chính năm 2013;

     - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

     - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, và mức chi trả cổ tức từ 15% - 20%;

     - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần 5 (Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 120.000.000.000 đồng);       

     - Việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành;

     - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2014;

     - Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.

 


Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT trình tại đại hộiCÁC TIN KHÁC
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo của HĐQT về việc xin từ nhiệm một số thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Công ty CPXD 47 trân trọng công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Bản thảo Điều lệ công ty theo quy định mới

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018

Tổng hợp các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 

Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 301/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 13/07/2007
Bản quyền © Công ty cổ phần xây dựng 47. Đc: 08 Biên Cương - TP Quy Nhơn. Tel: (056) 3522166. Fax: (056) 3522316