TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
Thông tin
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Thông báo
Tài liệu khác
Đại hội cổ đông
Biên bản & Nghị quyết
Báo cáo quản trị
Điều lệ & Quy chế
Hồ sơ Tăng vốn đợt 6
Tài liệu CP hóa Hải Âu


Số lượt truy cập:
51314511

 
  QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Thông báo
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ
23/8/2011 3:43:55 PM

- Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ân

- CMND số: 211660768 do CA Bình Định cấp ngày 04/03/2010

- Điện thoại liên hệ: 056.3522166          Fax: 056.3522316

- Mã chứng khoán giao dịch: C47

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Chánh Văn phòng Cty CPXD 47

- Số lượng, tỷ lệ CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 Cổ phần

- Số tài khoản giao dịch: 002C018709 tại Công ty CPCK BIDV (BSC)

- Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Huỳnh Khế

- Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 11.443 cổ phần

- Số lượng CP đăng ký mua: 10.000 Cổ phần

- Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 Cổ phần

- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư vào cổ phiếu C47

- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 30/08/2011 đến ngày 30/10/2011.

(*)/ Chi tiết xem file đính kèm: Tại đây CÁC TIN KHÁC
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ông Lê Trường Sơn giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Ông Tạ Nam Bình – thành viên HĐQT độc lập Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Ông Võ Trọng Hiếu – thành viên HĐQT độc lập Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Ông Lê Trung Nam – thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo của HĐQT về việc xin từ nhiệm một số thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Công ty CPXD 47 trân trọng công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

 

Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 301/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 13/07/2007
Bản quyền © Công ty cổ phần xây dựng 47. Đc: 08 Biên Cương - TP Quy Nhơn. Tel: (056) 3522166. Fax: (056) 3522316