TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
Thông tin
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Thông báo
Tài liệu khác
Đại hội cổ đông
Biên bản & Nghị quyết
Báo cáo quản trị
Điều lệ & Quy chế
Hồ sơ Tăng vốn đợt 6
Tài liệu CP hóa Hải Âu


Số lượt truy cập:
51356856

 
  QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Đại hội cổ đông
Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng 47 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2011
25/4/2011 4:50:13 PM

     Kính gửi :CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47

     - Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

     - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47;

     - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 lần thứ 1 năm 2011, ngày 12/03/2011;

     Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2011 theo kế hoạch cụ thể sau :

     - Thời gian tổ chức Đại hội : ngày 16/05/2011 (1 buổi, bắt đầu từ 8h00)

     - Thời gian chốt danh sách : ngày 19/04/2011

     - Địa điểm tổ chức              : Hội trường Khách sạn Hải Âu

Số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định

     - Quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định cụ thể theo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2011 (kèm theo thông báo này)

*/ Các văn bản kèm theo:

- Chương trình ĐHCD

- Quy chế tổ chức ĐHCĐ năm 2011

- Phiếu đăng ký

 CÁC TIN KHÁC
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ông Lê Trường Sơn giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Ông Tạ Nam Bình – thành viên HĐQT độc lập Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Ông Võ Trọng Hiếu – thành viên HĐQT độc lập Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Ông Lê Trung Nam – thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CPXD 47 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 22/04/2018

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo của HĐQT về việc xin từ nhiệm một số thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Công ty CPXD 47 trân trọng công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

 

Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 301/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 13/07/2007
Bản quyền © Công ty cổ phần xây dựng 47. Đc: 08 Biên Cương - TP Quy Nhơn. Tel: (056) 3522166. Fax: (056) 3522316