TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
Thông tin
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Thông báo
Tài liệu khác
Đại hội cổ đông
Biên bản & Nghị quyết
Báo cáo quản trị
Điều lệ & Quy chế
Hồ sơ Tăng vốn đợt 6
Tài liệu CP hóa Hải Âu


Số lượt truy cập:
52101006

 
  QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Đại hội cổ đông
Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng 47 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2011
25/4/2011 4:32:17 PM

     Kính gửi :         CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 lần thứ 1 năm 2011, ngày 12/03/2011;

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2011 theo kế hoạch cụ thể sau :

 - Thời gian tổ chức Đại hội : ngày 16/05/2011 (1 buổi, bắt đầu từ 8h00)

     - Thời gian chốt danh sách : ngày 19/04/2011

     - Địa điểm tổ chức              : Hội trường Khách sạn Hải Âu

Số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định

     - Quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định cụ thể theo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2011 (kèm theo thông báo này)

*/ Các văn bản kèm theo:

- Chương trình ĐHCD

- Quy chế tổ chức ĐHCĐ năm 2011

- Danh sách CĐ đến ngày 19/04/2011

- Phiếu đăng ký

 CÁC TIN KHÁC
Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng người phụ trách quản trị công ty giữ nhiệm vụ Người công bố thông tin

Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng giữ nhiệm vụ người phụ trách quản trị công ty

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng làm người phụ trách Quản trị công ty thay ông Trần Dức Dương

Bổ nhiệm ông Trần Đức Dương giữ chức danh Phó Tổng giám đốc công ty CPXD 47 kể từ ngày 07/05/2018

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Phúc

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Huỳnh Khế

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Đình Liễn

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018

 

Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 301/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 13/07/2007
Bản quyền © Công ty cổ phần xây dựng 47. Đc: 08 Biên Cương - TP Quy Nhơn. Tel: (056) 3522166. Fax: (056) 3522316