TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
Thông tin
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Thông báo
Tài liệu khác
Đại hội cổ đông
Biên bản & Nghị quyết
Báo cáo quản trị
Điều lệ & Quy chế
Hồ sơ Tăng vốn đợt 6
Tài liệu CP hóa Hải Âu


Số lượt truy cập:
52101321

 
  QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Thông báo
Thông báo kế hoạch chi trả cổ tức
31/3/2011 10:40:31 AM

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 23/05/2010, trong đó có việc phân phối lợi nhuận năm 2009.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 ngày 27/07/2010.

Công ty CP Xây dựng 47 thông báo cho các cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức như sau:

Tỷ lệ chi cổ tức lần này              : 15%

Tổng số chi trả cổ tức                 : 12.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Từ lợi nhuận năm 2009              : 7.941.682.333 đồng

- Tạm ứng năm 2010                   : 4.058.317.667 đồng

Phương thức chi trả                    : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thời gian chốt danh sách             : ngày 20/08/2010

Thời gian chi trả                          : từ ngày 25/08/2010

Địa điểm chi trả                          : Văn phòng công ty CP Xây dựng 47, Số 08 Biên Cương, Tp Quy Nhơn,Bình Định

(*) Xem hoặc tải văn bản: Tại đây

 CÁC TIN KHÁC
Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng người phụ trách quản trị công ty giữ nhiệm vụ Người công bố thông tin

Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng giữ nhiệm vụ người phụ trách quản trị công ty

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng làm người phụ trách Quản trị công ty thay ông Trần Dức Dương

Bổ nhiệm ông Trần Đức Dương giữ chức danh Phó Tổng giám đốc công ty CPXD 47 kể từ ngày 07/05/2018

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Phúc

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Huỳnh Khế

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Đình Liễn

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018

 

Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 301/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 13/07/2007
Bản quyền © Công ty cổ phần xây dựng 47. Đc: 08 Biên Cương - TP Quy Nhơn. Tel: (056) 3522166. Fax: (056) 3522316